Uzdatnianie wody

 

Proces uzdatniania wody polega na dostosowaniu jej właściwości do wymaganych zastosowań.

Co to oznacza ?

Urządzenia, które zainstalujemy w twoim domu lub miejscu pracy usuną z wody wszelkie zanieczyszczenia sprawiając, że można będzie ją użytkować w zależności od przeznaczenia jako wodę:

  • Do picia i użytku domowego
  • Do procesów gospodarczych
  • Do procesów przemysłowych
  • Do instalacji grzewczych
  • Do innych zastosowań

 

Dlaczego woda z ujęć własnych wymaga uzdatniania

Woda z własnego ujęcia często zawiera ponadnormatywne ilości związków żelaza , manganu , jonu amonowego , siarkowodoru oraz innych zanieczyszczeń.

Często ,także ma dużą twardość co powoduje wiele problemów w naszych instalacjach. Może , także być narażona na skażenie bakteriologiczne.

Aby uniknąć kłopotów zdrowotnych oraz związanych z eksploatacją instalacji należy taką wodę poddać uzdatnianiu w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zawartych w niej związków chemicznych , tak aby były zgodne z obowiązującymi normami. Należy , także zapewnić bezpieczeństwo bakteriologiczne,

W  tym celu należy zastosować odpowiednie filtry oraz urządzenia dezynfekujące wodę.